Obchodní podmínky

Ceník pokojů

 • Pokoj s WC a koupelnou 650,- Kč/osoba/noc
 • Pokoj s WC a koupelnou 900,- Kč/2 osoby/noc

Děti do 2 let včetně se mohou ubytovat zdarma.
K dispozici nejsou žádné přistýlky.

Snídaně

Snídaně se podává v dohodnutém čase individuálně.

Základní ubytovací podmínky

Check in je od 14.00 hodin.
Check out nejpozději v 11.00 hodin.
Zákaz kouření na pokojích a v prostorách Hotelu. Pro kuřáky je vyhrazen prostor před Hotelem.
Zákaz používání elektrických (plynových) spotřebičů vyjma přístrojů pro osobní hygienu.
Vyhrazujeme si právo změny ceny služeb (ubytování, snídaně) bez upozornění v případě skokového zdražení surovin nebo změny DPH.
Platí především pro pobyty objednané v jiném roce, než je příjezd.

Ubytovací řád

 1. Tento ubytovací se vztahu k objektu provozovny THT Polička, s.r.o., Palackého náměstí 16.
 2. Všechny ubytované osoby musí být řádně zapsány v knize ubytovaných. Za tímto účelem předloží při příchodu občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad, prokazatelně uvádějící totožnost. S uvedenými daty se bude pracovat v souladu se zákonem o ochraně osobních dat.
 3. Host užívá pokoj po dobu sjednanou s provozovatelem.
 4. Požádá-li host v průběhu pobytu o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, který dosud užíval.
 5. Nebylo-li předem ujednáno jinak, uvolní host při skončení pobytu pokoj do 11.00 hodin. Pokud tak neučiní, bude mu účtována náhrada ve výši ceny pokoje za další noc.
 6. Host, který se ubytuje před 6.00 hodin ráno, platí pokoj za celou předcházející noc.
 7. V průběhu ubytování po uzavírací době restaurace je host povinen při příchodu či odchodu z provozovny, v případě, že je uzamčen hlavní vchod, opět zamknout.
 8. V pokojích a společných prostorách provozovny nesmí host bez vědomí a souhlasu vedení provozovny, jakkoliv přemísťovat zařízení, provádět opravy či zásahy do elektrické instalace či jiného zařízení provozovny.
 9. Při odchodu z objektu uzamkne host pokoj a klíč odevzdá servírce nebo jej vhodí do schránky na hotelu. Vždy se přitom přesvědčí, zda jsou zavřena okna, vypnuty elektrické spotřebiče a uzavřeny vodovodní kohoutky.
 10. Hostům není dovoleno brát do pokojů sportovní náčiní a jiné rozměrné nebo nebezpečné předměty.
 11. Psi a jiná obvykle chovaná domácí zvířata se v prostorách provozovny nesmí pohybovat.
 12. Za škody způsobené na zařízení provozovny je odpovědný jejich původce.
 13. S hostem, který vědomě porušuje ubytovací řád je vedoucí provozovny oprávněn po předchozím upozornění zrušit smluvní vztah k ubytování.
 14. Ceník ubytování tvoří přílohu tohoto ubytovacího řádu.
 15. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování osoby, která je pod vlivem alkoholu, drog případně jiných omamných látek nebo pokud by jeho chování bylo pro ostatní hosty nepřijatelné.
 16. Stížnosti hostů přijímá servírka nebo vedoucí Hotelu.
 17. Hotel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách Hotelu.

Platební a storno podmínky

 1. Host může zrušit rezervaci zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem host zaplatí 100% ceny první noci.
 2. Rezervaci lze provézt telefonicky, osobně nebo on-line na webových stránkách https://www.ubytovani-policka.cz/ . Platbu lze provézt převodem, kartou nebo hotově.